Vizuelni umjetnik i galerista Mak Hubjer govori o samostalnoj izložbi “Piano/Visual introduction”, kroz koju dekonstruiše ideju zastave i spomenika